Vores Filosofi


For os er det vigtigt, at det vi laver, er ordentligt. Derfor har det taget lang tid at udvikle vores produkter. Vi tør nemlig at have en holdning til det, vi spiser. – Og vi synes helt oprigtigt, at vi som en Fødevarebranche bør være meget mere kritiske overfor, hvad vi introducerer forbrugeren til. Grundelementet i vores filosofi er derfor, at du skal kunne finde de ting, vi bruger i vores produkter hjemme i dit eget køkken.

Nu tænker du måske ”de der tørrede grøntsager har vi altså ikke i skabet!” Nej, det er sandt, men det er nemt at lave med en dehydrator. Under vores udvikling købte derfor en dehydrator. På den måde stod vi selv og fremstillede alle de grøntsager, vi skulle bruge. Det tog lang tid, men gav os en rigtig god forståelse for grøntsagerne og den måde, de ændrede smag, størrelse og konsistens ved tørring.

Hvorfor er grøntsagerne vigtige for os?

Det er de, fordi en uhensigtsmæssig kost lav på grønt og frugt påvirker kroppens sundhed. Denne sundhed kan man blandt andet gøre op i ”Tabte leveår”. Hvis man gør det, så anslås det, at antallet af tabte leveår, som skyldes et for lavt indtag af grønt og frugt kan opgøres sådan her (Forebyggelsespakke – Mad & Måltider, side 7):

Statistik Vegetude

Konklusionen er derfor, at der er et stort sundhedspotentiale i at fremme kostmønstre – ikke mindst fordi over halvdelen af de adspurgte ifølge Sundhedsprofilen er motiveret for at spise sundere (Forebyggelsespakke – Mad & Måltider, side 6). Det er lige præcis her, vi kommer ind. Vi tror nemlig på, at grøntsagsindtaget sagtens kan øges, hvis vi kan gøre det nemmere at spise flere grøntsager.

Hvor mange grøntsager bør vi forresten spise?

Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn under 10 år spiser mindst 300-500 gram frugt og grønt om dagen. Heraf bør mindst halvdelen være grøntsager. Det vil sige, at børn fra 4 år anbefales at spise mindst 150 gram grøntsager om dagen. Denne mængde stiger i løbet af barndommen, så børn på 10 år anbefales at spise minimum 250 gram grøntsager om dagen. Denne anbefalede stigning i grøntsagsindtaget for børn har vi skitseret i grafen herunder.

Dagligt grøntsagsbehov for børn

For børn over 10 år og voksne er den anbefalede daglige mængde af frugt og grønt 600 gram. Heraf skal mindst halvdelen også være grøntsager. Det vil sige, at den anbefalede daglige mængde grøntsager minimum er 300 gram.

Det er netop ud fra disse anbefalinger, vi ser, at indholdet af grøntsager i en bar fra Vegetude svarer til halvdelen (150 gram) af dit daglige behov for grøntsager. På samme måde kan vi sige, at minimum 1/3 af dit barns (op til 8 år) behov for grønt er dækket med en bite fra Vegetude, fordi den indeholder så meget tørret grønt, at det svarer til 75 gram frisk grønt.